Pohjois-Suomi

SPEK POHJOIS-SUOMI

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) alueyksikön Pohjois-Suomen toimipiste suunnittelee ja toteuttaa erilaisia koulutuksia sekä tapahtumia mm. palokunnille, yrityksille ja taloyhtiöille. SPEK toimii Pohjois-Suomen pelastusliitto ry:n kanssa tehdyn sopimuksen perusteella, jolla SPEK vastaa Pohjois-Suomen alueella pelastusliiton sääntöjen mukaisista tehtävistä. 1.1.2017-31.12.2018 välisen ajan SPEK Pohjois-Suomi vastaa myös SPEK Lapin alueen toiminnasta. Lapin pelastusliiton sivuille pääset tästä.

SPEK Pohjois-Suomen tehtävänä on toiminta-alueellaan yhteistyössä viranomaisten ja muiden yhteisöjen kanssa edistää kansalaisten ja yhteiskunnan valmiutta ennaltaehkäistä ja torjua vaaroja sekä selvitä erilaisista onnettomuus- ja vaaratilanteista. Koulutuspalveluiden lisäksi SPEK Pohjois-Suomi on aktiivinen turvallisuusviestijä.

SPEK Pohjois-Suomen ja pelastusliittojen tärkeimpiä yhteistyökumppaneita ovat alueelliset pelastuslaitokset, vapaaehtoiset palokunnat ja palomiesyhdistykset. Lisäksi eri yritysten, taloyhtiöiden ja muiden turvallisuudesta kiinnostuneiden tahojen kanssa tehdään yhteistyötä.