Pohjois-Suomi

SPEK POHJOIS-SUOMI

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö (SPEK) suunnittelee ja toteuttaa erilaisia koulutuksia sekä tapahtumia mm. palokunnille, yrityksille ja taloyhtiöille Pohjois-Suomen alueella. SPEK toimii Pohjois-Suomen pelastusliitto ry:n kanssa tehdyn sopimuksen perusteella, jolla SPEK vastaa Pohjois-Suomen alueella pelastusliiton sääntöjen mukaisista tehtävistä.

SPEKin tehtävänä on toiminta-alueellaan yhteistyössä viranomaisten ja muiden yhteisöjen kanssa edistää kansalaisten ja yhteiskunnan valmiutta ennaltaehkäistä ja torjua vaaroja sekä selvitä erilaisista onnettomuus- ja vaaratilanteista. Koulutuspalveluiden lisäksi SPEK on aktiivinen turvallisuusviestijä.

SPEKin ja pelastusliittojen tärkeimpiä yhteistyökumppaneita ovat alueelliset pelastuslaitokset, vapaaehtoiset palokunnat ja palomiesyhdistykset. Lisäksi eri yritysten, taloyhtiöiden ja muiden turvallisuudesta kiinnostuneiden tahojen kanssa tehdään yhteistyötä.