EtusivuNaistoiminta

Naistoiminta

Pelastustoimen tehtävänä on ehkäistä onnettomuuksia, pelastaa ja suojata ihmisiä, omaisuutta ja ympäristöä, rajoittaa onnettomuuksista aiheutuvien vahinkojen määrää.

Palokuntanaiset toimivat viranomaisten apuna pelastustilanteissa. He lisäävät kodin ja perheen turvallisuutta neuvonnan ja valistuksen keinoin. Palokuntanaiset ovat tärkeä voimavara levitettäessä turvallisuuteen ja omaehtoiseen suojeluun liittyvää tietoa kansalaisille.

Toimintaa mm:

  • Huolto- ja tukitoiminta
  • Sisäinen koulutus
  • Valistus- ja neuvontatyö
  • PR- ja suhdetoiminta
  • Lähimmäisapu ja nuorisotyö
  • Kansainvälisyys
Naistyötä koordinoi järjestöpäällikkö yhdessä Pohjois-Suomen pelastusliitto ry:n naistyötoimikunnan kanssa.